CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 01/2018 HIM LAM PHÚ AN

Sơn nước đến tầng 10, đang hoàn thiện bên trong căn hộ