CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 10/2017 HIM LAM PHÚ AN

Đã hoàn thành phần tường vây tại các BLock