CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 5/2017 HIM LAM PHÚ AN

Tiến độ dự án được cập nhật vào ngày 05 hàng tháng