CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 6/2017 HIM LAM PHÚ AN

Tiến độ dự án được cập nhật vào ngày 05 hàng tháng

Block A: tầng 14, tường vây tầng 8; Block B: tầng 10, tường vây tầng 5, Block C: tầng 14; Block D: tầng 10